Artigbailla

Fiskefestivalen har i flere år nå hatt såkalte «artigbailla» på festivalområdet lørdag og søndag. Dette er store baller som blåses opp med luft og du kan derfor «gå på vannet» med disse!

Artigbaillan har vært veldig populære, og også i år kan disse prøves på festivalområdet!

Artigbailla

Fiskefestivalen på Bessaker 2016 - Artigbailla

Fiskefestivalen har i flere år nå hatt såkalte «artigbailla» på festivalområdet lørdag og søndag. Dette er store baller som blåses opp med luft og du kan derfor «gå på vannet» med disse!

Artigbaillan har vært veldig populære, og også i år kan disse prøves på festivalområdet!