Velkommen til Fiskefestivalen på Bessaker 19.- 21. juli 2024

logo

Bestille annonse

Annonsen betales inn til bankgirokonto nr.: 4345.10.83741
og merkes «Annonse Fiskefestivalen 2022».

Du kan også kontakte oss for bestilling av annonser via telefon eller e-post:

Telefon: 454 88 674

E-post: sigu-la@online.no