Vi vil med dette innby deg/dere til årets Ta Sjansen. Det er ikke påmeldingsgebyr, og det er store pengepremier å vinne.

Last ned påmeldingsskjema!

Skjemaet sendes/leveres arrangøren i rimelig tid før arrangementet, slik at vi har en oversikt over alle deltagere på forhånd. Påmeldingsfrist til årets Ta Sjansen er 15. juli! Det er maks 15 som får starte, dette betyr at vi må si nei til flere hvert år, det lønner seg derfor å være ut i god tid – førstemann til mølla!!

Sendes/ leveres til:
Ida Basmo Pettersen, 7190 Bessaker eller digitalt til idabpet@hotmail.com