Fiskefestivalen på Bessaker støtter også i år Centro Infantil Norway i Ecuador ved å gi alt vi fikk inn i flaskepant i løpet av helga. I tillegg er det samlet inn noe penger i Brøggula! I tillegg til dette legger vi 15000 kroner i potten fra festivalens overskudd!

Centro Infantil ligger i Quito i Ecuador og huser 95 unger i alderen to til seks år. Alt er bygd og driftet med private midler fra Norge og det gis ingen støtte verken til bygging eller drift til slike formål i Ecuador. Barnehagens visjon er å holde tilnærmet samme standard og system som i Norge, bare tilpasset lokale forhold. Barnehagen er blitt et samlingspunkt i bydelen og er blitt svært populær!

Ønsker du eller din bedrift å bidra til å gjøre Centro Infantil Norway til en enda bedre plass for sårt trengende i Ecuador så ta kontakt med Marthe på mail: marthem@online.no. Fiskefestivalen ønsker Marthe og Roberto lykke til med videre utbygging av barnehagen!