Festivalområdet

Festivalområdet

Festivalområdet tilsvarer det gamle skjenkeområdet og innebefatter Brøggula, Robu-Kroa og hele kaiområdet. Grunnen til at vi har gjort dette er at vi ønsker å tilby dere gjester et mer åpent område slik at dere slipper å være innesperret under dansefesten og konserten, men kan bevege dere fritt i rundt innenfor festivalområdet.

Én inngang

Festivalområdet vil i utgangspunktet kun ha en inngang, og denne vil være på veien ned mot kaiområdet. Inngangen er godt merket. De som kommer sjøveien vil bli møtt av patruljerende vakter, og alle som er innenfor festivalområdet må belage seg på stikkprøver fra våre vakter om inngang er betalt.

Festivalområdet

Festivalområdet

Festivalområdet tilsvarer det gamle skjenkeområdet og innebefatter Brøggula, Robu-Kroa og hele kaiområdet. Grunnen til at vi har gjort dette er at vi ønsker å tilby dere gjester et mer åpent område slik at dere slipper å være innesperret under dansefesten og konserten, men kan bevege dere fritt i rundt innenfor festivalområdet.

Én inngang

Festivalområdet vil i utgangspunktet kun ha en inngang, og denne vil være på veien ned mot kaiområdet. Inngangen er godt merket. De som kommer sjøveien vil bli møtt av patruljerende vakter, og alle som er innenfor festivalområdet må belage seg på stikkprøver fra våre vakter om inngang er betalt.