Fiskefestivalen på Bessaker har i år blitt sertifisert som Grønt Arrangement av stiftelsen Miljøfyrtårn.
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
Fiskefestivalen er det første Grønne Arrangementet på Fosen og det tredje i Trøndelag.
Herre synes vi e stas!