Foto: Sjæfen over alle sjæfer synes dugnad er topp!

Komitelistene er under oppdatering – kommer ny versjon tirsdag 12. juli

Ønsker du å delta i komitè på Fiskefestivalen 2016? Være med på Bessakers største og morsomste dugnad?

Send oss en e-post på post@festivalstyret.no