Gå Planken!

Etter cup-prinsippet

Planken går ut på at to personer balanserer på planken. Målet er å slå ned den andre motstanderen med en striesekk. Planken går etter cup-prinsippet, og vinneren går videre til neste runde. Når alle har vært igjennom og det kun gjenstår to personer blir det finale og en vinner kan kåres.

Klasser for barn og voksne

Det er klasser for barn og voksen.  Påmelding skjer på lister som henger på butikkveggen!

Gå Planken!

Fiskefestivalen på Bessaker 2016 - Planken

Etter cup-prinsippet

Planken går ut på at to personer balanserer på planken. Målet er å slå ned den andre motstanderen med en striesekk. Planken går etter cup-prinsippet, og vinneren går videre til neste runde.

Når alle har vært igjennom og det kun gjenstår to personer blir det finale og en vinner kan kåres.

Klasser for barn og voksne

Det er klasser for barn og voksen.  Påmelding skjer på lister som henger på butikkveggen!