Fiskefestivalen på Bessaker
16.-18. juli 2021

PROGRAM

Fredag 16.juli 2021

20.00: Brøggula åpner.

Tor Inge Sundet spiller fra kl. 21-24.
NB! Forhåndssalg av billetter på hoopla.no
Billettpris kr 220

20.00: Kaiområdet åpner.

Konsert med Sie Gubba fra ca. kl. 22.
NB! Kun forhåndssalg av billetter på hoopla.no
Billettpris kr 530,-

01.00: Brøggula og kaiområdet stenger.

Lørdag 17.juli 2021

Forhåndssalg av fiskekort og leie av fiskebåt på hoopla.no

11.00: Oppmøte i kaiområdet for dem som har forhåndsleid båt.

11.30: Fiskekonkurransen starter.

NB! Adgangsbegrensning i kaiområdet – maks. 200 personer til enhver tid!
IKKE salg av mat og drikke.

12.00: Brøggula åpner
Salg av mat og drikke

NB! Adgangsbegrensning – maks 100 personer i området til enhver tid!

15.00: Fiskekonkurransen slutter.

17.00: Brøggula stenger.

20.00: Brøggula åpner igjen.
Tor Inge Sundet spiller fra kl. 21-24.
NB! Forhåndssalg av billetter på hoopla.no
Billettpris kr. 220

20.00: Kaiområdet åpner.

Charlotte Audestad spiller fra kl 22.
NB! Forhåndssalg av billetter på hoopla.no
Billettpris kr 325,-

01.00: Brøggula og kaiområdet stenger.

Søndag 18.juli 2021

I år blir det IKKE Ta-sjansen eller Bli-blaut-aktiviteter!

12.00: Kaiområdet åpner.
Adgangsbegrensning – maks 200 personer i kaiområdet til enhver tid!

  • Salg av mat, drikke og festivalutstyr
  • Salg av festivallodd
  • Krasjbåter
  • Småbåter

15.30: Trekning av festivallotteriet.

16.00: Kaiområdet stenger.

NB! Det tilbys dessverre IKKE camping i år grunnet coronasmittefaren!

Fiskefestivalen på Bessaker
16.-18. juli 2021

PROGRAM

Fredag 16.juli 2021

20.00: Brøggula åpner.

Tor Inge Sundet spiller fra kl. 21-24.
NB! Forhåndssalg av billetter på hoopla.no
Billettpris kr 220

20.00: Kaiområdet åpner.

Konsert med Sie Gubba fra ca. kl. 22.
NB! Kun forhåndssalg av billetter på hoopla.no
Billettpris kr 530,-

01.00: Brøggula og kaiområdet stenger.

Lørdag 17.juli 2021

Forhåndssalg av fiskekort og leie av fiskebåt på hoopla.no

11.00: Oppmøte i kaiområdet for dem som har forhåndsleid båt.

11.30: Fiskekonkurransen starter.

NB! Adgangsbegrensning i kaiområdet – maks. 200 personer til enhver tid!
IKKE salg av mat og drikke.

12.00: Brøggula åpner
Salg av mat og drikke

NB! Adgangsbegrensning – maks 100 personer i området til enhver tid!

15.00: Fiskekonkurransen slutter.

17.00: Brøggula stenger.

20.00: Brøggula åpner igjen.
Tor Inge Sundet spiller fra kl. 21-24.
NB! Forhåndssalg av billetter på hoopla.no
Billettpris kr. 220

20.00: Kaiområdet åpner.

Charlotte Audestad spiller fra kl 22.
NB! Forhåndssalg av billetter på hoopla.no
Billettpris kr 325,-

01.00: Brøggula og kaiområdet stenger.

Søndag 18.juli 2021

I år blir det IKKE Ta-sjansen eller Bli-blaut-aktiviteter!

12.00: Kaiområdet åpner.
Adgangsbegrensning – maks 200 personer i kaiområdet til enhver tid!

  • Salg av mat, drikke og festivalutstyr
  • Salg av festivallodd
  • Krasjbåter
  • Småbåter

15.30: Trekning av festivallotteriet.

16.00: Kaiområdet stenger.

NB! Det tilbys dessverre IKKE camping i år grunnet coronasmittefaren!