Styre

Festivalstyre 2019

Foran fra v.: Sigurd Larssen, Festivalsjefene Marie Hepsø og Ida Basmo Pettersen
Bak fra v.: Markus Måsvær, Trygve H. Rullestad, Thore Erling Pettersen, Anders Olesen, Melanie Schorisch og Sveinung Sørgjerd

Styre

Festivalstyre 2019

Foran fra v.:
Sigurd Larssen, Festivalsjefene Marie Hepsø og Ida Basmo Pettersen

Bak fra v.:
Markus Måsvær, Trygve H. Rullestad, Thore Erling Pettersen, Anders Olesen, Melanie Schorisch og Sveinung Sørgjerd