Bli med på Ta Sjansen 2022!

Det er ikke påmeldingsgebyr og det er store premier å vinne. Det er maks 15 deltakere, så her er det førstemann til mølla!

Premien for mest forseggjorte farkost er 10.000 kr!!

Fyll ut skjema og meld deg på:

Premier (premieutdeling skjer rett etter at siste farkost har gått)

 • Mest forseggjorte 10.000 kr
 • Raskeste 3000 kr
 • Juryens pris 2000 kr
 • Fiasko prisen 1000 kr.
 • Trøstepremier til alle.

Regler for «Ta Sjansen»

 • Ingen startkontingent.

 • Fiskefestivalen står ikke ansvarlig ovenfor deltakere eller deres arvinger for noen form for skade som påføres deltakerne i forbindelse med deltaking i TA-SJANSEN, inklusive skader som følge av overnevnte.

 • Deltakerne plikter selv å ha med og bære flytevest.

 • Fartøyets maks bredde: 1,5 meter, maks lengde: 2,5 meter.

 • Sitte/liggehøyde for pilot og passasjer maks: 0,8 meter.

 • Det trengs ikke stillas under farkosten. Den plasseres på en vogn, som går på hjul i en renne.

 • Farkosten fjernes av eieren etter bruk.

 • Oppmøte minst 1 time før start.

 • Maks antall startende farkoster er 15.

 • De 15 første som melder seg på får starte.

 • Mindreårige deltakere må ha foresattes/foreldres underskrift på påmeldingsskjemaet for å få starte.

 • Tiden tas fra vogna med farkosten slippes til til bjella klinger.

 • Roing frem til bjella er tillatt.

 • Svømming går også, men farkosten eller deler av den skal være med frem til bjella

 • Deltakere bes møte på innerkaia senest 1 time før start.

 • Har dere ikke levert påmeldingsskjema, må dere gjøre dette da.

 • Så snart dette er gjort, får dere tildelt startnummer.

 • Hvis farkosten har et overbygg skal dette være løst og IKKE sitte fast på farkosten. Dette kan føre til farlige situasjoner og arrangøren kan utelukke slike farkoster!

 • Arrangøren forbeholder seg retten til å utelukke påmeldte farkoster og personer av forskjellige grunner.

Bli med på Ta Sjansen 2022!

Fiskefestivalen på Bessaker 2016 - Ta Sjansen

Det er ikke påmeldingsgebyr og det er store premier å vinne. Det er maks 15 deltakere, så her er det førstemann til mølla!

Premien for mest forseggjorte farkost er 10.000 kr!!

Fyll ut skjema og meld deg på:

Premiering

 • Mest forseggjorte 10.000 kr
 • Raskeste 3000 kr
 • Juryens pris 2000 kr
 • Fiasko prisen 1000 kr.
 • Trøstepremier til alle.

Regler for «Ta Sjansen»

 • Ingen startkontingent.

 • Fiskefestivalen står ikke ansvarlig ovenfor deltakere eller deres arvinger for noen form for skade som påføres deltakerne i forbindelse med deltaking i TA-SJANSEN, inklusive skader som følge av overnevnte.

 • Deltakerne plikter selv å ha med og bære flytevest.

 • Fartøyets maks bredde: 1,5 meter, maks lengde: 2,5 meter.

 • Sitte/liggehøyde for pilot og passasjer maks: 0,8 meter.

 • Det trengs ikke stillas under farkosten. Den plasseres på en vogn, som går på hjul i en renne.

 • Farkosten fjernes av eieren etter bruk.

 • Oppmøte minst 1 time før start.

 • Maks antall startende farkoster er 15.

 • De 15 første som melder seg på får starte.

 • Mindreårige deltakere må ha foresattes/foreldres underskrift på påmeldingsskjemaet for å få starte.

 • Tiden tas fra vogna med farkosten slippes til til bjella klinger.

 • Roing frem til bjella er tillatt.

 • Svømming går også, men farkosten eller deler av den skal være med frem til bjella

 • Deltakere bes møte på innerkaia senest 1 time før start.

 • Har dere ikke levert påmeldingsskjema, må dere gjøre dette da.

 • Så snart dette er gjort, får dere tildelt startnummer.

 • Hvis farkosten har et overbygg skal dette være løst og IKKE sitte fast på farkosten. Dette kan føre til farlige situasjoner og arrangøren kan utelukke slike farkoster!

 • Arrangøren forbeholder seg retten til å utelukke påmeldte farkoster og personer av forskjellige grunner.