Styret 2016 takker for seg!

Styret for Fiskefestivalen 2016 takker alle besøkende, alle sponsorer og bidragsytere og ikke minst alle som har vært med å stå i komitè for deres bidrag til at Fiskefestivalen 2016 ble en av tidenes best besøkte festivaler! Det er satt omsetningsrekord på årets festival, og foreløpige regnskapstall viser en omsetning på over to millioner på årets festival. En spesiell takk utrettes til hovedsponsor Åfjord Sparebank. TAKK FOR OSS – VI SEES I [...]