Tor Inge Sundet kommer også i år til Fiskefestivalen på Bessaker for å underholde oss i Brøggula fredagskveld!

Vi gleder oss også i år å ønske Tor Inge hjertelig velkommen til årets høydepunkt på Bessaker!