Foto: Vetle og Oda vant optimistprisen i sin farkost Spiderman

Foto: Mest forseggjorte: » Super Mario» med Anna Pettersen og Ariel Skjærvø

Foto: Raskeste: Worren Suprise 4,43 sek med Fredrik Worren og Per Gipling