logo
Åfjord Sparebank

HOVEDSPONSOR

Informasjon om Fiskefestivalen 2020 kommer ..

Informasjon om Fiskefestivalen 2020 kommer ..

Miljøfyrtårn

Fiskefestivalen på Bessaker

Fiskefestivalen på Bessaker ble i 2019 sertifisert som Grønt Arrangement av stiftelsen Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Fiskefestivalen er det første Grønne Arrangementet på Fosen og det tredje i Trøndelag.

Herre synes vi e stas!

Peter Hepsø Rederi AS har dessuten bidratt med betydelig støtte i anledning D.D.E. -konserten fredag kveld!

Miljøfyrtårn

Fiskefestivalen på Bessaker ble i 2019 sertifisert som Grønt Arrangement av stiftelsen Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Fiskefestivalen er det første Grønne Arrangementet på Fosen og det tredje i Trøndelag.

Herre synes vi e stas!

Peter Hepsø Rederi AS har dessuten bidratt med betydelig støtte i anledning D.D.E. -konserten fredag kveld!

Overrekkelse av bok på fjorårets 40-års-jubileum!

Overrekkelse av jubileumsbok

En redaksjonsgruppe, bestående av Einar-Johan Jakobsen, Trygve H. Rullestad og Sigurd Larssen fikk i oppdrag av festivalstyret å utarbeide ei jubileumsbok i ord og bilder i forbindelse med 40-årsjubileet for Fiskefestivalen.

Til venstre bilde av overrekkelsen til festivalsjefene: Fra v. Sigurd Larssen, Trygve H. Rullestad, Marie Hepsø og Ida Basmo Pettersen). Bildet viser overrekkelsen av fullført bok «Bessakers beste festival» med undertittel «Galskap i førti år» til festivalsjefene Marie Hepsø og Ida Basmo Pettersen. Innfelt på bildet ser vi et par sider som viser en del av festivalskjortene som har vært brukt opp gjennom årene. Boka har 170 sider.

Til høyre bilde av redaksjonsgruppa, der også Jakobsen som tok bildet av overrekkelsen, er med.

Overrekkelse av bok på fjorårets 40-års-jubileum!

Overrekkelse av jubileumsbok

En redaksjonsgruppe, bestående av Einar-Johan Jakobsen, Trygve H. Rullestad og Sigurd Larssen fikk i oppdrag av festivalstyret å utarbeide ei jubileumsbok i ord og bilder i forbindelse med 40-årsjubileet for Fiskefestivalen.

Bilde øverst av overrekkelsen til festivalsjefene: Fra v. Sigurd Larssen, Trygve H. Rullestad, Marie Hepsø og Ida Basmo Pettersen).

Bildet viser overrekkelsen av fullført bok «Bessakers beste festival» med undertittel «Galskap i førti år» til festivalsjefene Marie Hepsø og Ida Basmo Pettersen.

Innfelt på bildet ser vi et par sider som viser en del av festivalskjortene som har vært brukt opp gjennom årene. Boka har 170 sider.

Nederst bilde av redaksjonsgruppa, der også Jakobsen som tok bildet av overrekkelsen, er med.

# feskfestival

# feskfestival

Transport
Trenger transport?