Bessaker Stadion er campingplass

Under Fiskefestivalen vil Bessaker stadion fungere som campingplass. Telt og kombicamp blir satt opp rundt fotballbanen mens vogner og bobiler står etter veien bortover mot Tarobygget. Det vil også være muligheter for en «rolig-camp» – ta kontakt med campingvaktene for informasjon om dette.

Dusj /toalett og kiosk

På campingen vil det være dusj og toalettfasiliteter samt kiosk hvor man kan kjøpe det meste man måtte trenge samt nydelig mat blant annet vår eminente «koka-burger» eller McBoil som den også kalles på folkemunne..

Vakthold

Det vil til en hver tid være godt vakthold på campingen. Politi, brannvesen, ambulansepersonell og medarbeidere fra kommunen vil være representert fra og til. Vi ber campere sette seg inn i branninstruks og ordensregler for campingen.

VIKTIG: Det er IKKE tillatt å medbringe møbler, sofaer, større stoler og lignende inn på campingområdet. Personer som medbringer slikt utstyr vil bli bedt om å ikke ta med dette inn og evt. bli forvist fra campingen av vaktene!

Vi ber også våre gjester være behjelpelig med opprydding av søppel og sortering av tomgods. Det vil bli utdelt søppelsekker og flere kan fås på forespørsel i kiosken.

Ordensregler for camping

 • Det er ikke tillatt å medbringe møbler og lignende!

 • Det er ikke tillatt å bruke strømaggregat, men strøm vil være tilgjengelig.

 • Vennligst ta hensyn til campingplassens naboer, samt naboer i campingvogner og telt. (Moderat lydstyrke på eventuelle musikkanlegg)

 • All aktivitet på selve fotballbanen er forbudt.

 • Alle motorkjøretøyer ( biler og motorsykler ) parkeres på eget oppmerket område utenfor campingplassen, på eget ansvar.

 • Bålbrenning er forbudt. All grilling skal foregå ute, på griller oppsatt av arrangøren.

 • Vennligst sørg for å rydde opp etter deg før avreise – søppelcontainer er plassert på området. Se eget stativ for tomflasker / tombokser.

 • Strømmen vil bli koblet ut klokka 02:00.

 • Følg ellers alle anvisninger fra campingvaktene.

 • OBS ! Les branninstruks ved inngangene og på vegg til festivalkontor.

 • DERSOM REGLEMENTET IKKE OVERHOLDES, ELLER ORDRER FRA VAKTENE IKKE  BLIR FULGT, HAR DISSE BORTVISNINGSMYNDIGHET

Branninstruks for camping på Bessaker stadion

 • Det skal være minimum 3 meter mellom hver campingenhet.

 • Ved brann skal først alle ved campingen underrettes om brann.

 • Brannvesen på nummer 110 og lensmann på nummer 112 varsles snarest.

 • Slokking igangsettes umiddelbart samtidig som eventuelle berørte camping-enheter flyttes ut av området.

 • Matlaging med åpen ild, f.eks. grilling skal skje ute på griller oppsatt av arrangøren.

 • Åpen flamme må aldri komme ubeskyttede materialer nærmere enn 60 cm, – helst min. 1 m.

 • Ved eventuelle propanlekkasjer som ikke straks kan lokaliseres og stenges av, skal camping-vaktene varsles øyeblikkelig.

 • Brannfarlig og annet brennbart avfall, f.eks. tomme tennvæskebeholdere, grillkull, papir o.l. må bare legges på spesielt anviste avfallsplasser/dunker o.l.

 • Alle skal gjøre seg kjent med aktuelle vannuttak og slokkingsutstyr ellers.

 • Alle på campingplassen – både besøkende og vaktmannskaper – plikter å sette seg godt inn i instruksen og følge denne.

Bessaker Stadion er campingplass

Under Fiskefestivalen vil Bessaker stadion fungere som campingplass. Telt og kombicamp blir satt opp rundt fotballbanen mens vogner og bobiler står etter veien bortover mot Tarobygget.

Det vil også være muligheter for en «rolig-camp» – ta kontakt med campingvaktene for informasjon om dette.

Dusj /toalett og kiosk

På campingen vil det være dusj og toalettfasiliteter samt kiosk hvor man kan kjøpe det meste man måtte trenge samt nydelig mat blant annet vår eminente «koka-burger» eller McBoil som den også kalles på folkemunne..

Vakthold

Det vil til en hver tid være godt vakthold på campingen. Politi, brannvesen, ambulansepersonell og medarbeidere fra kommunen vil være representert fra og til.

Vi ber campere sette seg inn i branninstruks og ordensregler for campingen.

VIKTIG: Det er IKKE tillatt å medbringe møbler, sofaer, større stoler og lignende inn på campingområdet. Personer som medbringer slikt utstyr vil bli bedt om å ikke ta med dette inn og evt. bli forvist fra campingen av vaktene!

Vi ber også våre gjester være behjelpelig med opprydding av søppel og sortering av tomgods. Det vil bli utdelt søppelsekker og flere kan fås på forespørsel i kiosken.

Ordensregler for camping

 • Det er ikke tillatt å medbringe møbler og lignende!

 • Det er ikke tillatt å bruke strømaggregat, men strøm vil være tilgjengelig.

 • Vennligst ta hensyn til campingplassens naboer, samt naboer i campingvogner og telt. (Moderat lydstyrke på eventuelle musikkanlegg)

 • All aktivitet på selve fotballbanen er forbudt.

 • Alle motorkjøretøyer ( biler og motorsykler ) parkeres på eget oppmerket område utenfor campingplassen, på eget ansvar.

 • Bålbrenning er forbudt. All grilling skal foregå ute, på griller oppsatt av arrangøren.

 • Vennligst sørg for å rydde opp etter deg før avreise – søppelcontainer er plassert på området. Se eget stativ for tomflasker / tombokser.

 • Strømmen vil bli koblet ut klokka 02:00.

 • Følg ellers alle anvisninger fra campingvaktene.

 • OBS ! Les branninstruks ved inngangene og på vegg til festivalkontor.

 • DERSOM REGLEMENTET IKKE OVERHOLDES, ELLER ORDRER FRA VAKTENE IKKE  BLIR FULGT, HAR DISSE BORTVISNINGSMYNDIGHET

Branninstruks for camping på Bessaker stadion

 • Det skal være minimum 3 meter mellom hver campingenhet.

 • Ved brann skal først alle ved campingen underrettes om brann.

 • Brannvesen på nummer 110 og lensmann på nummer 112 varsles snarest.

 • Slokking igangsettes umiddelbart samtidig som eventuelle berørte camping-enheter flyttes ut av området.

 • Matlaging med åpen ild, f.eks. grilling skal skje ute på griller oppsatt av arrangøren.

 • Åpen flamme må aldri komme ubeskyttede materialer nærmere enn 60 cm, – helst min. 1 m.

 • Ved eventuelle propanlekkasjer som ikke straks kan lokaliseres og stenges av, skal camping-vaktene varsles øyeblikkelig.

 • Brannfarlig og annet brennbart avfall, f.eks. tomme tennvæskebeholdere, grillkull, papir o.l. må bare legges på spesielt anviste avfallsplasser/dunker o.l.

 • Alle skal gjøre seg kjent med aktuelle vannuttak og slokkingsutstyr ellers.

 • Alle på campingplassen – både besøkende og vaktmannskaper – plikter å sette seg godt inn i instruksen og følge denne.