Velkommen til Fiskefestivalen på Bessaker 19.- 21. juli 2024

logo

Bli med på Ta sjansen!

Det er ikke påmeldingsgebyr og det er store premier å vinne. Det er maks 15 deltakere, så her er det førstemann til mølla!

Premien for mest forseggjorte farkost er 10.000 kr!!

Fyll ut skjema og meld deg på:

Premier (premieutdeling skjer rett etter at siste farkost har gått)

 • Mest forseggjorte 10.000 kr
 • Raskeste 3000 kr
 • Juryens pris 2000 kr
 • Fiasko prisen 1000 kr.
 • Trøstepremier til alle.

Regler for «Ta sjansen»

 1. Ingen startkontingent.
 2. Fiskefestivalen står ikke ansvarlig ovenfor deltakere eller deres arvinger for noen form for skade som påføres deltakerne i forbindelse med deltaking i TA-SJANSEN, inklusive skader som følge av overnevnte.
 3. Deltakerne plikter selv å ha med og bære flytevest.
 4. Fartøyets maks bredde: 1,5 meter, maks lengde: 2,5 meter.
 5. Sitte/liggehøyde for pilot og passasjer maks: 0,8 meter.
 6. Det trengs ikke stillas under farkosten. Den plasseres på en vogn, som går på hjul i en renne.
 7. Farkosten fjernes av eieren etter bruk.
 8. Oppmøte minst 1 time før start.
 9. Maks antall startende farkoster er 15.
 10. De 15 første som melder seg på får starte.
 11. Mindreårige deltakere må ha foresattes/foreldres underskrift på påmeldingsskjemaet for å få starte.
 12. Tiden tas fra vogna med farkosten slippes til til bjella klinger.
 13. Roing frem til bjella er tillatt.
 14. Svømming går også, men farkosten eller deler av den skal være med frem til bjella
 15. Deltakere bes møte på innerkaia senest 1 time før start.
 16. Har dere ikke levert påmeldingsskjema, må dere gjøre dette da.
 17. Så snart dette er gjort, får dere tildelt startnummer.
 18. Hvis farkosten har et overbygg skal dette være løst og IKKE sitte fast på farkosten. Dette kan føre til farlige situasjoner og arrangøren kan utelukke slike farkoster!
 19. Arrangøren forbeholder seg retten til å utelukke påmeldte farkoster og personer av forskjellige grunner.

Gå planken!

Etter cup-prinsippet

Planken går ut på at to personer balanserer på planken. Målet er å slå ned den andre motstanderen med en striesekk. Planken går etter cup-prinsippet, og vinneren går videre til neste runde. Når alle har vært igjennom og det kun gjenstår to personer blir det finale og en vinner kan kåres.

Klasser for barn og voksne

Det er klasser for barn og voksen.  Påmelding skjer på lister som henger på butikkveggen!

Stanga

Etter cup-prinsippet

å stanga skal man balansere utover ei stang som blir tynnere og tynnere desto lengre man kommer utover. Helt ytterst på stanga henger et nett og en ball. Man skal forsøke å få denne ballen opp i nettet. Det er ikke lov å holde seg fast i stanga eller stolpen som holder nettet oppe.

Klarer man å få ballen i kurven vanker det kroner 5000,-!

Påmelding på butikkveggen!