Velkommen til Fiskefestivalen på Bessaker 19.- 21. juli 2024

logo

Roansutstillinga 2018

Som en kan lese av programmet for Fiskefestivalen, byr Roansutstillinga i år på utendørs utstilling av søppel, fortrinnsvis plastsøppel. Utstillinga har sin bakgrunn i det store fokus på forsøpling av strender og havområder som vi opplever både her til lands og ute i den store verden.

Hild Anne Aas og mannen Einar Johan Jakobsen har vist stort engasjement og gått i spissen for innsamlingen av søppel her ute i den senere tid, noe som i fjor vår og sommer resulterte i en «fangst» på rundt 14 tonn plastsøppel fra strender, øyer og holmer i lokalmiljøet nær Bessaker. Rundt tre tonn er innsamlet hittil denne sommeren. Dette arbeidet har nok vært en ikke så liten inspirasjonskilde til visualisering av plastsøppelproblematikken gjennom årets Roansutstilling.

Her kommer en liten situasjonsrapport fra utstillingskomiteen for Roansutstillinga 2018 «Blått hav så langt du ser….»

– Hele utstillinga er planlagt, og det meste av det vi skal bruke er samlet inn. Søppelmonstret som symboliserer faren med plast i havet, er under bygging.

Vi lager en kasseskulptur, og viser med kart hvor de forskjellige firmaene som har eid dem, holder til.  Vi viser mange eksempel på småtterier det er lett å hive fra seg, som så blir juksemat for fugl og fisk. Vi har syv stander sortert med større ting som det er mye av i bukter, kløfter og på strender. Der viser vi bilder av hvordan det ligger i naturen. Vi håper at utstillinga blir både sjokkerende og lærerik og at den kan gi en forståelse av hvordan det ser ut mange steder ute på kysten.

Med hilsen utstillingskomiteen ved Hild Anne Aas

Fotoutstilling

I nærheten av søppelutstillinga gjennomføres det også en fotoutstilling av naturbilder som viser hvordan vi helst ønsker at naturen skal se ut – fri for forsøpling. Lokale hobbyfotografer har bidratt med aktuelle bilder her.

Søppelmonster

En liten forsmak på det store søppelmonstret som er under bygging